Phải làm gì khi 1 người có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

Phải làm gì khi 1 người có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

Phải làm gì khi 1 người có 2 sổ bảo hiểm xã hội?

Trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm do một cuốn ở công ty cũ nghỉ việc và một cuốn do công ty mới đang làm, phải làm thế nào trong trường hợp này, bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin cho mọi người!

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định như sau:

“5. Xử lý một số tình huống trong công tác cp sổ BHXH
5.1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các s BHXH; hoàn chnh lại cơ sở dữ liệu; in thời gian đóng; hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào s mới. S sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nht.”

Theo quy định của pháp luật thì khi một người có từ hai sổ BHXH trở lên thì phải làm thủ tục gộp sổ BHXH thành một sổ thống nhất.

*Về thủ tục hồ sơ bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

Tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 29 Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định cụ thể:

Điều 29. Cấp lại sổ BHXH, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ BHXH

1.1. Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

b) Sổ BHXH đã cấp.

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Trong trường hợp này, cần mang 2 sổ bảo hiểm xã hội của bạn và mẫu TK1-TS vào công ty đang làm việc để công ty làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội . Trong trường hợp đã nghỉ việc thì mang 2 sổ bảo hiểm đó và mẫu TK1-TS đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi tham gia bảo hiểm xã hội sau để làm thủ tục gộp sổ.

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Quyết định 959/QĐ-BHXH về thời gian gộp sổ:

Điều 31. Cấp sổ BHXH

1. Cấp mới

1.1. Đối với người tham gia BHXH bắt buộc: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

1.3. Đối với trường hợp cấp và ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng hoặc gộp sổ: không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 10 ngày làm việc.

4. Chốt sổ BHXH: không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Sau khi hoàn thiện hồ sơ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện gộp các quá trình đóng bảo hiểm chưa hưởng của các sổ còn lại vào sổ gốc để giữ lại sổ này và hủy sổ khác. Thời gian thực hiện tối đa là 15 ngày, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết theo Khoản 2 Điều 31 Quyết định 959/QĐ-BHXH ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Như vậy, đối với người lao động có 2 sổ BHXH thì có thể gộp 2 sổ BHXH thành một sổ mới thống nhất công nhận quá trình đã đóng BHXH tại sổ BHXH cũ và sổ BHXH mới. 

 

Văn phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Số 230 Đường GS.01, Kp. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương.

SĐT: 0908 648 179 – Email: Luatsuluat@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *