Quan hệ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng

Quan hệ phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng

Điều kiện chung phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng

– Người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng

– Không cùng sống chung với nhau

– Người được cấp dưỡng chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu

Căn cứ Điều 107 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa các đối tượng sau (các trường hợp cấp dưỡng)

+ Giữa cha, mẹ và con;

+ Giữa anh, chị, em với nhau;

+ Giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu;

+ Giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

+ Giữa vợ và chồng

Cụ thể các trường hợp cấp dưỡng:

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con: Điều 110, điều 111 luật hôn nhân và gia đình 2014

Cha mẹ cấp dưỡng cho con khi: Điều kiện, đối tượng cấp dưỡng: 

– Con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình, và

– Không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con

Con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ khi thỏa mãn các điều kiện sau:

– Con đã thành niên không sống chung với cha, mẹ

– Trường hợp cha, mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

2. Giữa anh, chị, em với nhau;

Thỏa các điều kiện sau:

– Không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con

– Anh, chị đã thành niên không sống chung với em có nghĩa vụ cấp dưỡng cho em

– Người được cấp dưỡng chưa thành niên không có tài sản để tự nuôi mình hoặc em đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

Ngược lại, em đã thành niên không sống chung với anh, chị có nghĩa vụ cấp dưỡng cho anh, chị không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

3. Giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu;

– Ông bà nội, ông bà ngoại không sống chung với cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người cấp dưỡng theo quy định tại Điều 112 của Luật hôn nhân và gia đình

– Cháu đã thành niên không sống chung với ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ cấp dưỡng cho ông bà nội, ông bà ngoại trong trường hợp ông bà không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình

4. Giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột

– Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình

– Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình

5. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn

Khi ly hôn nếu bên khó khăn, túng thiếu có yêu cầu cấp dưỡng mà có lý do chính đáng thì bên kia có nghĩa vụ cấp dưỡng theo khả năng của mình.

Lưu ý: Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác

 

Văn phòng Luật sư Mai Tiến Luật

Số 230 Đường GS.01, Kp. Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương.

SĐT: 0908 648 179 – Email: Luatsuluat@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *